Kuvataidepainotteinen Psykoterapian perusteet koulutus 2017 - 2018


Koulutus on suunniteltu täydentämään sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun soveltuvan alan ammattihenkilön perustutkintoa ja lisäämään psykoterapeuttista osaamista asiakastyössä.  Koulutus antaa valmiuksia kuvallisten menetelmien käytöstä, kokemuksellisuudesta ja kuvallisen ilmaisun mahdollisuuksista käytännön työssä.  Läpileikkaavana teemana kulkee koko koulutuksen ajan kuvailmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion vaatimukset psykoterapeuttikoulutusten edellyttämistä lisäopinnoista  (30 op). Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli hakijan perustutkinto täyttää koulutukseen vaadittavat kriteerit.

Koulutuksen toteutus ja rakenne:

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Koulutus sisältää 24 lähiopetuspäivää (12 teoriaseminaaria), kuvallisen oppimispäiväkirjan, kirjalliset ja kuvalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kuvallinen kehittämistehtävä. Läpileikkaavana teemana koko koulutuksen ajan on kuvallisuus.

Koulutus käynnistyy aloitusseminaarilla 20. - 21.4.2017 klo 9 - 16.00, muut koulutuspäivät ovat:

15. – 16.05.2017
12. – 13.
06.2017
21. – 22.
08.2017
25. – 26.
09.2017
23. – 24.10.2017
13. – 14.11.2017
14. – 15.12.2017
22. - 23.01.2018
26. - 27.02.2018
26. - 27.03.2018
23. - 24.04.2018

Hinta

2740,- (alv 0%) Koulutus laskutetaan kahdessa erässä.

Paikka

Suomen Mielenterveysseuran Mieli koulutustila, Esterinportti 2, 00240 Helsinki (Länsi-Pasila). Käynti Pasilanraition puolelta, R-kioskin ja apteekin välistä.

Ilmoittautumiset 13.4.2017 mennessä:

ILMOITTAUTUMINEN


Päivämäärä: 
20/04/2017 - 09:00
Sijainti: 
Suomen Mielenterveysseuran Mieli koulutustila, Esterinportti 2, 00240 Helsinki (Länsi-Pasila). Käynti Pasilanraition puolelta, R-kioskin ja apteekin välistä
Kohderyhmä: 
Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattihenkilöstölle.
Järjestäjä: 
Suomen Mielenterveysseura, Koulutuskeskus
Hinta: 
2740 € (alv 0%) Koulutus laskutetaan kahdessa erässä


Yhteystiedot

Eira Tikkanen
Erityisasiantuntija, perhepsykoterapeutti, VET
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 743 2702Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sari Kosonen
Assistentti
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 631 4494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki