Palaset kohdalleen -koulutus intensiivinen työtapa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja heidän perheidensä auttamiseen


Palaset kohdalleen – koulutuksessa sovelletaan MDFT:n eli multidimensionaalisen perheterapian ideoita suomalaiseen toimintaympäristöön.
Palaset kohdalleen – koulutukseen on koottu näyttöön perustuvan MDFT:n keskeiset, vaikuttavat ideat ja interventiot.

Koulutuksen tavoite: Osallistuja saa uusia työkaluja ja ajattelutapoja intensiiviseen, samanaikaisesti yksilö-, perhe- ja verkostotasoilla toteutuvaan, nuoren arkeen jalkautuvaan työtapaan.  

Koulutuksen toteutus: Koulutus kestää yhdeksän kuukautta ja sisältää kymmenen lähiopetuspäivää, joissa teoria ja käytäntö yhdistyvät. Päivät sisältävät teorian lisäksi menetelmällistä työnohjausta ja harjoituksia käytännön työhön. Opittuja taitoja käytetään omassa työssä koulutuspäivien välillä. Olennainen osa koulutusta ovat osallistujien videotallenteet omasta asiakastyöstä. Videotallenteet toimivat materiaalina menetelmäohjauksessa ja koulutusryhmän oppimisessa.  Koulutuksen painopiste on tekemällä oppimisessa.  

Osallistujan työyhteisön ja johdon tuki on olennaisen tärkeää koulutuksen onnistumisen ja sen hyödyntämisen kannalta.  Koulutuksen aikana on tärkeää varata työviikkoon riittävästi aikaa asiakastapaamisten suunnittelemiseen, asiakastyöhön, tapausten analysointiin ja tapausjäsennysten tekemiseen. Jotta koulutuksesta saatava hyöty siirtyisi mahdollisimman tehokkaasti työyhteisöön, osallistujien esimiesten toivotaan osallistuvan avausseminaariin 7.12.2016.

Vastuukouluttajan toimii VTT, psykoterapeutti Leena Ehrling. Leena Ehrling toimi projektipäällikkönä Palaset kohdalleen-projektissa ja on sertifioitu MDFT-terapeutti. Koulutus on pilotti, jonka kautta suomalaista koulutusmallia arvioidaan ja kehitetään edelleen. Koulutus ei johda MDFT-sertifiointiin. Koulutuksessa on mukana 1-2 apukouluttajaa, jotka pätevöityvät samalla suomalaisen mallin kouluttajiksi.

Lähityöskentelypäivien ajankohdat ja teemat:

7.12.2016 Orientaatio koulutukseen ja monimuotoiseen työtapaan perehtyminen

 • Teoreettinen perusta
 • Tapausjäsennys
 • Työskentelyn vaiheet
 • Työntekijän kompetenssi ja rooli
 • Koulutusprosessiin liittyvät käytännön asiat

18. - 19.1.2017 Systeeminen työote

 • Sitoutuminen
 • Motivaatio
 • Yhteistyösuhde

15. - 16.2.2017 Enactment – työskentely perheen vuorovaikutuksen muuttumiseksi

 • Perheen kriisitilanteet
 • Päihdeongelmat
 • Työntekijän toiminta

22. - 23.3.2017 Negatiiviset tunteet ja vuorovaikutuksen noidankehät perheessä

 • Tunteisiin pysähtyminen
 • Interventiot
 • Työntekijän toiminta  

17. - 18.5.2017 Muutoksen aikaansaaminen ja ylläpito & työntekijän jaksaminen 

 • Muutosvaihemalli ja työskentely muutoksen eri vaiheissa
 • Työntekijän suojatekijät ja ammatillinen kehittyminen 

6.9.2017 Päätösseminaari

 • Koulutuksen loppuarviointi
 • Opitun työtavan ylläpito
 • Todistusten jako                       

Koulutuspaikka: Suomen Mielenterveysseuran  Mieli koulutustila, Esterinportti 2, 00240 Helsinki

Koulutuksen hinta: Pilottikoulutuksen hinta on 1640€ ja koulutus toteutetaan, mikäli minimiryhmäkoko täyttyy

Koulutus on alkanut.

******************

Lisätietoa: Ehrling, Leena (2014) Multidimensional Family Therapy – uusi työtapa nuorten monimuotoisiin ongelmiin. Kokemuksia MDFT:n mahdollisuuksista. Suomen Mielenterveysseuran julkaisuja.

Julkaisu on ladattavissa  http://www.mielenterveysseura.fi/fi/raportit/uusi-ty%C3%B6tapa-nuorten-monimuotoisiin-ongelmiin

 


Päivämäärä: 
07/12/2016 - 09:00 - 06/09/2017 - 16:00
Sijainti: 
Suomen Mielenterveysseuran Mieli koulutustila, Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Käynti Pasilanraition puolelta, apteekin vierestä
Järjestäjä: 
Suomen Mielenterveysseura, Koulutuskeskus
Hinta: 
Pilottikoulutuksen hinta 1640€


Yhteystiedot

Eira Tikkanen
Erityisasiantuntija, perhepsykoterapeutti, VET
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 743 2702Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sari Kosonen
Assistentti
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 631 4494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki