Perhearviointimenetelmä -koulutus, Helsinki 2017


Perheen arviointi on vaikeimpia tehtäviä, joita työntekijä voi kohdata. Lapsen kasvaessa perhe muodostaa hänen kehitystään ja hyvinvointiaan keskeisimmin määräävän viitekehyksen. Perhe on myös oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen avuntarvetta. Lasten hyvinvointi riippuu kyvystämme tunnistaa perheessä ne vahvuudet, joiden varaan voi rakentaa ja ne vaikeudet, joita suunnitelmallisesti pyrimme lievittämään. Kun perhettä arvioidaan kokonaisuutena yhdessä perheen kanssa, saamme tietoa lapsesta osana perheyhteisöä.

Perhearviointi - perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Se tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat perhearviointia suorittavaa työntekijää edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Arviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perhearviointi pyrkii arvioimaan niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perheen toimintaa arvioitaessa ja tukitoimia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös ne perheen ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka haittaavat perheenjäsenten kykyä vastata lasten tarpeisiin.

Kenelle

Perhearviointimenetelmä soveltuu hyvin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille, jotka työskentelevät perheiden kanssa. Menetelmä antaa konkreettisia työkaluja esim. lastensuojelu- ja lastenvalvontatyöhön, perheneuvola- ja perhetyöhön, lasten- ja nuorisopsykiatriaan sekä terapiatyön tueksi.

Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi voi auttaa seuraavissa haasteissa:
● kun suunnitellaan lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja, tukitoimia tai interventioita
● kun arvioidaan ja mitataan perhetyöstä seuraavia muutoksia
● kun suoritetaan tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella

Koulutuksen toteutus

Perhearviointimenetelmä-koulutukseen (3 op) kuuluu 3 lähiopetuspäivää ja etukäteis- ja välitehtäviä.

Kouluttaja
Marjukka Laukkanen, psykoterapeutti VET

Aika
9.3., 3.4. ja 10.5.2017 klo 9.00 - 15.45

Paikka
Suomen Mielenterveysseuran Mieli koulutustila, Esterinportti 2, 5. krs., 00240 Helsinki (Länsi-Pasila). Käynti Pasilanraition puolelta, R-kioskin ja apteekin vierestä.

Hinta
640€ (alv 0%) sisältäen Perhearviointioppaan tallennelomakkeineen.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumiset 22.2.2017 mennessä.

Koulutusta järjestetään myös tilauskoulutuksena.

 


Päivämäärä: 
09/03/2017 - 09:00 - 10/05/2017 - 15:45
Sijainti: 
Helsinki, Suomen Mielenterveysseuran Mieli koulutustila, Esterinportti 2, 5. krs., 00240 Helsinki. Käynti Pasilanraition puolelta, R-kioskin ja apteekin vierestä
Kohderyhmä: 
Perheiden kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan työntekijät
Järjestäjä: 
Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus
Hinta: 
640€ (alv 0%)


Yhteystiedot

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Sari Kosonen
Assistentti, Koulutuskeskus

+358 40 631 4494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki