Toimiva lapsi & perhe -kouluttajakoulutus Helsingissä keväällä 2017 (6 pv)


Toimiva lapsi & perhe (Tl&p) menetelmät ovat lapsikeskeisiä monisektoraalisia toimintamalleja perus- ja erityispalveluissa. Lasten palveluiden lisäksi niiden tavoitteena on saada aikuisten palvelut huomioimaan lapset muuttuneessa tai haasteellisessa perhetilanteessa. Menetelmät ovat käytännönläheisiä ja ne on suunniteltu soveltuvaksi osaksi eri organisaatioiden arkista työtä. Menetelmien tavoitteena on lapsen kehityksen tukeminen silloin, kun perheen arki on muuttunut erilaisten vanhemmuuden voimavaroja verottavien vaikeuksien takia

Kouluttajakoulutuksen aikana opiskellaan Toimiva lapsi & perhe (Tl&p-) perheinterventio, Lapset puheeksi ja Lapset Puheeksi neuvonpito - menetelmien kouluttaminen. Koulutuksen aikana syvennytään työmenetelmien teoreettiseen sisältöön ja opetellaan menetelmäohjaamaan tehtyä Tl&p -työtä.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen jälkeen koulutettavat voivat toimia itsenäisesti Toimiva lapsi & perhe -menetelmien kouluttajina (pois lukien Vertti - ryhmät) ja menetelmäohjaajina. Koulutettavat saavat myös valmiuksia toimia perhekeskeisen ennaltaehkäisevän työn toteuttamisen asiantuntijoina.

Koulutuksen toteutus ja sisältö

Koulutus toteutuu kuutena lähiopetuspäivänä sekä menetelmätyöskentelynä koulutettavan omassa työpisteessä ja menetelmien kouluttamisena.

  • Koulutettavat kokoavat itsenäisesti teoreettista koulutusmateriaalia, suunnittelevat lähikoulutuspäivien teoriaosuuden ja harjoittelevat sekä kouluttamista että menetelmäohjausta
  • Kouluttajapätevyyden saamiseksi tulee koulutettavan toteuttaa 10 perheinterventiota. Määrään luetaan mukaan kliinikkokoulutuksen aikana ja sen jälkeen tehdyt perheinterventiot.
  • Koulutettavan tulee toteuttaa LPNP – koulutus oman koulutuksensa aikana.

Kohderyhmä

Laajan Toimiva Lapsi & perhe (kliinikko) - koulutuksen käyneet ja Tl&p- kliinikkopätevyyden omaavat lasten ja aikuisten palveluissa työskentelevät henkilöt.

Kouluttajakoulutukseen hakeminen

Hakijan tulee kuvata vapaamuotoisessa hakemuksessaan nykyistä työnsä sisältöä ja toimimistaan lapsiperheiden kanssa sekä kokemustaan ja mahdollisuuksiaan toimia kouluttajana. Hakemukseen on liitettävä kirjallinen kuvaus yhdestä hakijan tekemästä Lapset puheeksi - perheinterventiosta, jossa on nähtävissä intervention elementit ja jossa hakija tarkastelee oman työskentelynsä merkitystä kuvaamansa intervention kululle. Lisäksi hakijan tulee kuvata, kuinka Toimiva lapsi & perhe -kliinikkokoulutus on yleisemmin muokannut hakijan työskentelytapaa.

Koulutuksen hinta
1100 € (alv 0 %)

Koulutuspaikka
Suomen Mielenterveysseuran Mieli koulutustila, Esterinportti 2, 00240 Helsinki, Länsi-Pasila. Käynti Pasilanraition puolelta, apteekin vierestä

Koulutuspäivät (6 pv)
7.3., 10.4., 4.5., 28.8., 25.9. ja 30.10.2017 klo 9.00-16.00

Kouluttaja:
Tiina Pouta, psykoterapiakouluttaja, työnohjaaja ja TLP -kouluttaja


Päivämäärä: 
07/03/2017 - 09:00 - 30/10/2017 - 16:00
Sijainti: 
Helsinki, Suomen Mielenterveysseuran Mieli koulutustila, Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Käynti Pasilanraition puolelta, apteekin vierestä
Kohderyhmä: 
Laajan Toimiva Lapsi & perhe (kliinikko) - koulutuksen käyneet ja Tl&p- kliinikkopätevyyden omaavat lasten ja aikuisten palveluissa työskentelevät henkilöt.
Järjestäjä: 
Suomen Mielenterveysseura, Koulutuskeskus
Hinta: 
1100 € (alv 0%)


Yhteystiedot

Tiina Pouta
Projektipäällikkö
Koulutus- ja kehittämisyksikkö

+358 40 646 4330Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki