Koulutuskeskus vahvistaa mielenterveysosaamista

Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus kehittää ja toteuttaa laajan yhteistyöverkoston kanssa mielenterveyden edistämiseen, henkiseen hyvinvointiin sekä psykososiaaliseen ja terapeuttiseen auttamistyöhön liittyviä koulutuspalveluja.

Koulutukset on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja järjestöjen henkilöstölle. Lisäksi Koulutuskeskus järjestää kansainvälisiä ja kansallisia asiantuntijaseminaareja.

Ajankohtaiset koulutukset

Palaset kohdalleen -koulutus

Perhearviointimenetelmä, Joensuu, Mikkeli ja Hamina

Psykoterapian perusteet, Mikkeli

Paripsykoterapian täydennyskoulutus perheterapeuteille

Kuvataidepainotteinen Psykoterapian perusteet koulutus 2017- 2018

Kriisikoulutukset

Perhearviointimenetelmä -koulutus 2017, Helsinki

Perhearviointimenetelmä, Turku

Perhearviointimenetelmä, Oulu

Perhearviointimenetelmä, Lahti

Nuoret ja kriisit, Oulu ja Tampere

Terapeuttinen työskentely asiakkaan kotona

Mind-Body Bridging (3 pv), Vaihe 1, Helsinki

Mind-Body Bridging, Vaihe 2 ja 3, Helsinki

Perhekompassi - työväline kriisin kohdanneiden perheiden tukemiseen

Vaativat kohtaamiset asiakastyössä

Tilattavat koulutukset

Koulutuskeskuksen kaikkia koulutuksia järjestetään myös tilauskoulutuksina.

Yhteystiedot

Eira Tikkanen
Erityisasiantuntija, perhepsykoterapeutti, VET
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 743 2702Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Yhteystiedot

Sari Kosonen
Assistentti
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 631 4494Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki

Marjukka Laukkanen
Koulutustoimintojen vastaava, psykoterapeutti VET
Koulutuskeskus, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 352 4838Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki