Neuvottelukunta vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on valtakunnallisten mielenterveysjärjestöjen kokoama kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen mielenterveyspoliittinen yhteistyöelin.

  • Neuvottelukunta käsittelee ajankohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon lainvalmisteluasioita.
  • Neuvottelukunnan tavoitteena on nostaa mielenterveyden edistäminen valtionhallintoa poikkileikkaavaksi asiaksi.
  • Neuvottelukunta vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun nostamalla esiin mielenterveyden edistämisen näkökulmia ja pyrkii vähentämään mielenterveyteen liittyvää leimautumista lisäämällä tietoa.
  • Neuvottelukunta herättää keskustelua ja nostaa julkisuuteen asioita, jotka parantavat kansalaisten mielenterveyttä, mielenterveyden valmiuksia ja hyvinvointia.

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta 2015–2019

Eduskuntaryhmien nimeämät jäsenet:

Keskustan eduskuntaryhmä
kansanedustaja Annika Saarikko, pj.
kansanedustaja Aila Paloniemi

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
kansanedustaja Juho Eerola
kansanedustaja Lea Mäkipää

Kokoomuksen eduskuntaryhmä
kansanedustaja Sari Sarkomaa
kansanedustaja Saara-Sofia Sirén

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
kansanedustaja Anneli Kiljunen
kansanedustaja Kristiina Salonen

Vihreä eduskuntaryhmä
kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto
kansanedustaja Jyrki Kasvi

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
kansanedustaja Li Andersson
kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
kansanedustaja Anna-Maja Henriksson
kansanedustaja Mikaela Nylander

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
kansanedustaja Päivi Räsänen
kansanedustaja Sari Tanus

Neuvottelukunnan mielenterveysjärjestöt:

Suomen Mielenterveysseura
Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami
Psykosociala förbundet


Kannanottoja:

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta: Työllisyystavoitetta ei saavuteta ilman mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämistä
Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta vaatii itsemurhien ehkäisyohjelmaa Suomeen
Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta: Ikääntyneiden hyvinvointia ja mielenterveyttä vahvistettava

Eduskunnan Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta: Psykoterapian siirtämistä sote-alueiden järjestämisvastuulle harkittava
Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta: Sote-uudistus ja mielenterveys

Yhteystiedot

Johannes Parkkonen
Projektikoordinaattori
Eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden koordinointi

+358 400 402 130Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki