Mielenterveystaidot karttuvat Pohjois- ja Itä-Suomessa vauhdilla

Hallituksen kärkihankkeeseen kuuluvat Mielenterveyden ensiapukoulutukset (MTEA) ja -ohjaajakoulutukset täyttyivät tulijoista Pohjois- ja Itä-Suomessa alkuvuodesta 2017. Koko Suomessa koulutuksiin osallistui noin kaksituhatta henkeä, joista 700 Itä- ja Pohjois-Suomessa. Suurin osa koulutettavista oli sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

– Syksyllä koulutukset jatkuvat laajentuen alueiden sairaanhoitopiireihin ja ohjaajakoulutuksiin.  Alueellisten uusien ohjaajien kautta mielenterveyden edistämisen tietosisältö sekä arvostus ja kiinnostus näihin asioihin leviävät laajalti koulutuspaikkakunnilla, Suomen Mielenterveysseuran suunnittelija ja kouluttaja Mirja Erlund kertoo. Erlundin vastuulla ovat Pohjois- ja Itä-Suomen alueiden koulutukset:

– Toivomme, että sairaanhoitopiireissä olisi jatkossa omia MTEA-ohjaajia.

Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia ja -ohjaajakoulutuksia järjestetään joka puolella Suomea. Suomen Mielenterveysseuran pidemmän aikavälin tavoitteena on, että jokainen suomalainen kävisi Mielenterveyden ensiapu -koulutuksen jossain elämänsä vaiheessa.

”Ei ole terveyttä ilman mielenterveyttä”*

Koulutukset ovat saaneet myönteisen vastaanoton ja palaute on ollut todella hyvää. Pohjois- ja Itä-Suomen sairaanhoitopiirien koulutukset jatkuvat ja käynnistyvät Jyväskylässä, Mikkelissä, Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Kainuussa. Rovaniemen, Kemin ja Kuopion koulutukset aikataulutetaan syksyn aikana.  

”Monipuolinen, kattava ja ajatuksia herättävä koulutus. Antoi rohkeutta ottaa asioita puheeksi.”*

“Sain paljon eväitä auttaa sekä itseäni että muita.”*

 

Mielenterveyden ensiapu -koulutuskokonaisuuteen kuuluu tällä hetkellä kolme koulutusta:

Mielenterveyden ensiapu 1® -koulutus (MTEA1) keskittyy mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulutus on Suomen Mielenterveysseuran kehittämä koulutus, joka soveltuu kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheistensä mielenterveyttä. Kurssin tarkoitus on madaltaa mielenterveydestä puhumisen kynnystä ja vahvistaa näkemystä, jonka mukaan mielenterveys on terveyttä.

Mielenterveyden ensiapu 2® (MTEA2) on australialaiseen malliin perustuva koulutus, joka tarjoaa tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä, niiden oireista ja antaa keinoja, kuinka jokainen voi ottaa mielenterveyden häiriöt puheeksi ja olla tukena. MTEA2-koulutuksessa käsitellään myös, miten kohdataan mielenterveyden ongelmien kanssa painiskeleva ihminen tai hänen omaisensa.

Nuoren mielen ensiapu -koulutus (NMEA) on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa joko työnsä tai harrastuksensa puolesta. Kurssi sopii myös vanhemmille, jotka haluavat tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä. Nuoren mielen ensiapu on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää, varhaista tunnistamista ja ripeää auttamista. NMEA-koulutuksessa käsitellään nuoren mielenterveyteen tässä ajassa vaikuttavia ilmiöitä, kuten koulukiusaamista sekä peli- ja nettiriippuvuutta.

Kunkin yllä mainitun peruskoulutuksen käyneillä on mahdollisuus hakeutua kyseisen koulutuksen ohjaajakoulutukseen.

#mielenterveydenensiapu #mtea #hyvätkäytännöt #hyvätervearki #hyte

 

*Lainaukset ovat poimintoja koulutuspalautteesta

 

Takaisin

Yhteystiedot

Mirja Erlund
Kouluttaja/suunnittelija
Mielenterveys kuuluu kaikille -kärkihanke, Mielenterveyden edistämisen yksikkö

+358 40 143 4411Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki